Logon/Giriş
 
Std ID:      
Öğrenci No
 
Password:
 
   
*
*
Type the code Shown:
Lütfen Kodu girin
 
   
 

Parola(Öğrenmek için linke tıklayın)
Logon Help
Welcome to EMU Student Portal
Portal  is your one-stop location for accessing and managing your personal Eastern Mediterranean University information. In addition to having the information you need presented to you automatically.
 
News / Announcements
Important Announcement from the Community Involvement Center for Students / Toplumsal Duyarlılık Merkezi’nden Öğrencilerimize Önemli Duyuru
EMU 2020-21 Fall Semester, Midterm Exam Schedule / DAÜ 2020-21 Güz Dönemi, Ara Sınav Programı
Announcement from the Rector`s Office - "QS Stars" Student Satisfaction Survey / Rektörlük'ten Duyuru - "QS Stars" Öğrenci Değerlendirme Anketi
Announcement from the Rector`s Office - Daylight Saving Time Application Applied in the TRNC will Ending / Rektörlük'ten Duyuru - KKTC'de Uygulanan Yaz Saati Uygulaması Sona Eriyor
Click for detail
Detay için tıklayınız
Announcement About Student Services Fund, Late Payment Penalty and Late Registration Penalty / Öğrenci Hizmetleri Fonu, Geç Ödeme Cezası ve Geç Kayıt Cesası Hakkında Duyuru
Click for detail
Detay için tıklayınız
Announcement from the Rector`s Office - About the Learning Management System / Rektörlük'ten Duyuru - Öğrenme yönetim sistemi hk
2020-21 Academic Year Fall Semester University Elective Courses / 2020-21 Akademik Yılı Güz Dönemi Üniversite Seçmeli Dersleri
Announcement from EMU Özay Oral Library / DAÜ Özay Oral Kütüphanesinden Duyuru
EMU Computer Center Announcement - About Office 365 account / DAÜ Bilgi İşlem Merkezi Duyurusu - Office 365 hesabınız hakkında
Announcement from the Rector`s Office - Principles for Online Examinations / Rektörlük'ten Duyuru - Çevrimiçi Sınav İlkeleri
Click for detail
Detay için tıklayınız.
Announcement from the Rector`s Office -Quarantine Dormitories Announcement / Rektörlük'ten Duyuru - Karantina Yurtları Duyurusu
Click for detail.
Detay için tıklayınız.
Announcement from Institute of Graduate Studies and Research / Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Duyurusu
BTHK Mobile Device Registration Announcement / BTHK Mobil Cihaz Kayıt Duyurusu
Click for detail.
Detay için tıklayınız.
Foreign Languages and English Preparatory School - General Rules, Regulations and Policies / Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu - Genel Kurallar ve Düzenlemeler
Click to download / İndirmek için tıklayınız.
 
Copyright � EMU Computer Center. All rights reserved.