Logon/Giriş
 
Std ID:      
Öğrenci No
 
Password:
 
   
*
*
Type the code Shown:
Lütfen Kodu girin
 
   
 

Parola(Öğrenmek için linke tıklayın)
Logon Help
Welcome to EMU Student Portal
Portal  is your one-stop location for accessing and managing your personal Eastern Mediterranean University information. In addition to having the information you need presented to you automatically.
 
News / Announcements
2018-2019 Academic Year Student Council Election Results / 2018-2019 Akademik Yılı Öğrenci Konseyi Seçim sonuçları
Detay için tıklayınız / Click for detail
Announcement from Registrar's Office - 2018-19 Academic Year Bandrol / Öğrenci İşlerinden Mesaj - 2018-19 Akademik Yıl Bandrolü
EMU 2018-19 Fall Semester, First Midterm Exams / DAÜ 2018-19 Güz Dönemi, Ara Sınav Programı
Points to be observerd during examinations.
Sınavlarda dikkat edilecek hususlar için tıklayınız
Announcement from the Rector`s Office - Installation of Overpass between the South and North Campus / Rektörlük'ten Duyuru - Güney ve Kuzey Kampüsü Arasındaki Üst Geçit Tadilatı Hakkında
Announcement from the Rector`s Office - EMU Main Campus Gates Operation Hours / Rektörlük'ten Duyuru - DAÜ Ana Kampüs kapılarının Açılış-Kapanış saatleri
2018-2019 Academic Year Student Council Elections / 2018-2019 Öğrenci Konseyi Seçimleri
Click here for details
Detaylar için tıklayın
Announcement from Registrar's Office - Immigration Procedures / Öğrenci İşlerinden Mesaj - Muhaceret işlemleri
Click for detail information / Detaylı bilgi için tıklayınız
Announcement from EMU Transportation Unit / DAÜ Ulaşım İşleri`nden Duyuru
Click for detail.
Detay için tıklayınız.
BTHK Mobile Device Registration Announcement / BTHK Mobil Cihaz Kayıt Duyurusu
Click for detail.
Detay için tıklayınız.
Öğrenci İşlerinden Mesaj - TC uyruklu Öğrencilerin Muhaceret İşlemleri
Announcement from the Rector`s Office / Rektörlük'ten Duyuru
2018-19 Academic Year Fall Semester University Elective Courses / 2018-19 Akademik Yılı Güz Dönemi Üniversite Seçmeli Dersleri
2017-18 Summer School Offered Course List / 2017-18 Yaz Okulu açılan ders listesi
Announcement from Registrar's Office - Resident Permit Proccess / Öğrenci İşlerinden Mesaj - Muhaceret İşlemleri Hk.
Announcement from Institute of Graduate Studies and Research / Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Duyurusu
Announcement from Registrar's Office - 2017-18 Academic Year Bandrol and 2017-18 Health Hologram / Öğrenci İşlerinden Mesaj - 2017-18 Akademik Yıl Bandrolü ve Sağlık Hologramı
Announcement from Registrar's Office - 2017-18 Academic Year Bandrol and 2017-18 Health Hologram / Öğrenci İşlerinden Mesaj - 2017-18 Akademik Yıl Bandrolü ve Sağlık Hologramı Hk.
Foreign Languages and English Preparatory School - General Rules, Regulations and Policies / Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu - Genel Kurallar ve Düzenlemeler
Click to download / İndirmek için tıklayınız.
 
Copyright �2006 EMU Computer Center. All rights reserved.