Logon/Giriş
 
Std ID:      
Öğrenci No
 
Password:
 
   
*
*
Type the code Shown:
Lütfen Kodu girin
 
   
 

Parola(Öğrenmek için linke tıklayın)
Logon Help
Welcome to EMU Student Portal
Portal  is your one-stop location for accessing and managing your personal Eastern Mediterranean University information. In addition to having the information you need presented to you automatically.
 
News / Announcements
Announcement from the Rector`s Office - Revised Academic Calendar / Rektörlük'ten Duyuru - Güncellenmiş Akademik Takvim
Announcement from the Rector`s Office - COVID – 19 Request Form for Food Support / Rektörlük'ten Duyuru - COVID – 19 Gıda Desteği Talep Formu
Cancellation of Tuition Fee Instalment Penalties / Öğrenim Harcı Taksitlerinden Ceza Alınmaması Hakkında
Click for detail.
Detay için tıklayınız.
Free Access to e-Copies of Text Books and Other Online Support Materials / Ders Kitapları ve Diğer Online Destek Materyallerine Ücretsiz Erişim
Click for detail.
Detay için tıklayınız.
Circular on The Rules to be Adhered in Relation to the Measures On COVID-19 Partial Curfew / COVID-19 Tedbirlerine Dair Alınan Kısmi Sokağa Çıkma Yasağına Dair Uygulanacak Kurallara İlişkin Genelge
Click for detail.
Detay için tıklayınız.
Announcement from the Rector`s Office - Decree on Partial Curfew / Rektörlük'ten Duyuru - Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı
Announcement from the Rector`s Office - EMU Starting Distance Education / Rektörlük'ten Duyuru - DAÜ Uzaktan Eğitime Başlıyor
Announcement from the Rector`s Office - EMU Students Office 365 E-mail Accounts and Virtual Learning Environment / Rektörlük'ten Duyuru - Office 365 E-posta Hesapları ve Sanal Öğrenme Ortamı
Click for detail.
Detay için tıklayınız.
Announcement from the Rector`s Office - Your EMU Office 365 account / Rektörlük'ten Duyuru - DAÜ Office 365 hesabınız
Announcement from the Rector`s Office - All the latest decisions of the TRNC Council of Ministers / Rektörlük'ten Duyuru - KKTC Bakanlar Kurulu güncel kararları
Announcement from the Rector`s Office - Coopbank / Rektörlük'ten Duyuru - Koopbank
Announcement from the Rector`s Office - Precautive Measures Implemented In E.M.U. Against COVİD-19 / Rektörlük'ten Duyuru - COVID-19 Virüsüne Karşı DAÜ`de Alınan Tedbir Amaçlı Önlemler
Announcement from the Rector`s Office / Rektörlük'ten Duyuru
Announcement from the Rector`s Office - Course registration process.. / Rektörlük'ten Duyuru - Ders Kayıt İşlemleri...
Rektörlük'ten Duyuru - Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Öğrencilerin Dikkatine
Detay için tıklayınız.
Announcement from the Rector`s Office - Table d’Hote meal prices ... / Rektörlük'ten Duyuru - Tabldot Restoran yemek fiyatları...
Announcement from the Rector`s Office -Exam Rules and Regulations / Rektörlük'ten Duyuru- Sınavlarda Uyulması Gereken Kurallar
Announcement from Institute of Graduate Studies and Research / Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Duyurusu
BTHK Mobile Device Registration Announcement / BTHK Mobil Cihaz Kayıt Duyurusu
Click for detail.
Detay için tıklayınız.
Foreign Languages and English Preparatory School - General Rules, Regulations and Policies / Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu - Genel Kurallar ve Düzenlemeler
Click to download / İndirmek için tıklayınız.
 
Copyright �2006 EMU Computer Center. All rights reserved.