Logon/Giriş
 
Std ID:      
Öğrenci No
 
Password:
 
   
*
*
Type the code Shown:
Lütfen Kodu girin
 
   
 

Parola(Öğrenmek için linke tıklayın)
Logon Help
Welcome to EMU Student Portal
Portal  is your one-stop location for accessing and managing your personal Eastern Mediterranean University information. In addition to having the information you need presented to you automatically.
 
News / Announcements
2019-20 Academic Year Spring Semester Graduation Yearbook Announcement / 2019-20 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Yıllığı Duyurusu
EMU 2019-20 Spring Semester, Resit Exams / DAÜ 2019-20 Bahar Dönemi, Bütünleme Sınav Programı
2019-20 Summer School Offered Course List / 2019-20 Yaz Okulu açılan ders listesi
Announcement from the Rector`s Office - 2019-20 Summer Semester Announcement / Rektörlük'ten Duyuru - 2019-20 Yaz Okulu Duyurusu
Click for detail
Detay için tıklayınız.
Announcement from the Rector`s Office - Principles for Online Examinations / Rektörlük'ten Duyuru - Çevrimiçi Sınav İlkeleri
Click for detail
Detay için tıklayınız.
Announcement from the Rector`s Office- Quarantine Announcement ... / Rektörlük'ten Duyuru - Karantina Duyurusu ...
Announcement from the Rector`s Office -Quarantine Dormitories Announcement / Rektörlük'ten Duyuru - Karantina Yurtları Duyurusu
Click for detail.
Detay için tıklayınız.
Announcement from the Rector`s Office - 2019-20 Spring Term Final Examinations... / Rektörlük'ten Duyuru - 2019-20 Bahar Dönemi dönem sonu sınavları..
Announcement from the Rector`s Office -Frequently Asked Questions About Satisfactory/Unsatisfactory System / Rektörlük'ten Duyuru - Başarılı / Başarısız Sistemi İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular
Click for detail.
Detay için tıklayınız.
Grade System (CS/CU) to be Applied During the 2019-2020 Academic Year Spring Semester / DAÜ 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Döneminde Uygulanacak Başarılı / Başarısız (CS/CU) Not Sistemi
Click for detail.
Detay için tıklayınız.
Announcement from the Rector`s Office -Measures Taken Relating to Coronavirus / Rektörlük'ten Duyuru - COVID - 19 Tedbir Kararları
Announcement About Dormitories / Yurtlar Hakkında Duyuru
Click for detail.
Detay için tıklayınız.
Announcement about the TRNC Government’s Food Aid Campaign / KKTC Devleti’nin Gıda Yardım Kampanyası hakkında Duyuru
Announcement From the Embassy of the Federal Republic of Nigeria
Announcement from the Rector`s Office - Revised Academic Calendar / Rektörlük'ten Duyuru - Güncellenmiş Akademik Takvim
Cancellation of Tuition Fee Instalment Penalties / Öğrenim Harcı Taksitlerinden Ceza Alınmaması Hakkında
Click for detail.
Detay için tıklayınız.
Free Access to e-Copies of Text Books and Other Online Support Materials / Ders Kitapları ve Diğer Online Destek Materyallerine Ücretsiz Erişim
Click for detail.
Detay için tıklayınız.
Announcement from the Rector`s Office - EMU Starting Distance Education / Rektörlük'ten Duyuru - DAÜ Uzaktan Eğitime Başlıyor
Announcement from the Rector`s Office - EMU Students Office 365 E-mail Accounts and Virtual Learning Environment / Rektörlük'ten Duyuru - Office 365 E-posta Hesapları ve Sanal Öğrenme Ortamı
Click for detail.
Detay için tıklayınız.
Announcement from the Rector`s Office - All the latest decisions of the TRNC Council of Ministers / Rektörlük'ten Duyuru - KKTC Bakanlar Kurulu güncel kararları
Announcement from the Rector`s Office - Coopbank / Rektörlük'ten Duyuru - Koopbank
Announcement from the Rector`s Office - Precautive Measures Implemented In E.M.U. Against COVİD-19 / Rektörlük'ten Duyuru - COVID-19 Virüsüne Karşı DAÜ`de Alınan Tedbir Amaçlı Önlemler
Announcement from the Rector`s Office / Rektörlük'ten Duyuru
Rektörlük'ten Duyuru - Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Öğrencilerin Dikkatine
Detay için tıklayınız.
Announcement from the Rector`s Office - Table d’Hote meal prices ... / Rektörlük'ten Duyuru - Tabldot Restoran yemek fiyatları...
Announcement from the Rector`s Office -Exam Rules and Regulations / Rektörlük'ten Duyuru- Sınavlarda Uyulması Gereken Kurallar
Announcement from Institute of Graduate Studies and Research / Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Duyurusu
BTHK Mobile Device Registration Announcement / BTHK Mobil Cihaz Kayıt Duyurusu
Click for detail.
Detay için tıklayınız.
Foreign Languages and English Preparatory School - General Rules, Regulations and Policies / Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu - Genel Kurallar ve Düzenlemeler
Click to download / İndirmek için tıklayınız.
 
Copyright �2006 EMU Computer Center. All rights reserved.