Logon/Giriş
 
Std ID:      
Öğrenci No
 
Password:
 
   
*
*
Type the code Shown:
Lütfen Kodu girin
 
   
 

Parola(Öğrenmek için linke tıklayın)
Logon Help
Welcome to EMU Student Portal
Portal  is your one-stop location for accessing and managing your personal Eastern Mediterranean University information. In addition to having the information you need presented to you automatically.
 
News / Announcements
Announcement from Directorate of Dormitories - Summer period daily stay fees... / Yurtlar Müdürlüğünden Duyuru- Yaz dönemi konaklama ücretleri...
Click for detail. / Detay için tıklayınız
Announcement from the Rector`s Office - The Relationship of Corporate Image and Emotional Intelligence Survey / Rektörlük'ten Duyuru- Kurum İmajı ve Duygusal Zeka İlişkisi Anketi
Click for detail.
Detay için tıklayınız.
Announcement from EMU Transportation Unit -Summer Period Bus Services / DAÜ Ulaşım İşleri`nden Duyuru -Yaz Dönemi Otobüs Servisleri
Click for detail.
Detay için tıklayınız.
EMU 2018-19 Spring Semester, Resit Exams / DAÜ 2018-19 Bahar Dönemi, Bütünleme Sınav Programı
For the Attention of all Graduants-EMU Alumni Network / Mezun Adaylarının Dikkatine-DAÜ Mezun Ağı
Opportunity to Get a Prestigious Masters Degree with Scholarship Opportunities from a Top 10 University in the UK at EMU Campus / DAÜ Kampüsünde İngiltere’nin en iyi ilk 10 Üniversitesinden Birinde Burslu Yüksek Lisans Yapma Fırsatı
2018-19 Academic Year Summer Semester University Elective Courses / 2018-19 Akademik Yılı Yaz Dönemi Üniversite Seçmeli Dersleri
Announcement from the Rector`s Office - Graduation Week Activities / Rektörlük'ten Duyuru -Mezuniyet Haftası Etkinlikleri
Announcement from IGSR: Towards Graduation from your Graduate Program / LEÖA Enstitüsü Duyurusu: Lisansüstü Eğitiminizde Mezuniyete Doğru
Important Dates and Thesis Formatting Guidelines. (Click for detail information)
Mezuniyet Aşamasındaki Lisansüstü Öğrenciler için Önemli Tarihler ve Tez Yazım Kılavuzu. (Detay için tıklayınız)
Announcement from the Rector`s Office - ABOUT EMU FREE-OF-CHARGE BUS SERVICES / Rektörlük'ten Duyuru -DAÜ ÜCRETSİZ OTOBÜS SERVİS HİZMETLERİ HAKKINDA
Announcement from the Rector`s Office -EMU Exam Rules for Students / Rektörlük'ten Duyuru -DAÜ Öğrencileri için Sınav Kuralları
Click for detail
Detay için tıklayınız
Announcement from Ministery of Internal Affairs – Turkish Republic of Northern Cyprus / İç İşleri Bakanlığı Duyurusu – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
DAÜ 2018-2019 Akademik Yili Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu
Detay için tıklayınız /
Announcement from Institute of Graduate Studies and Research / Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Duyurusu
Announcement from Registrar's Office - 2018-19 Academic Year Bandrol / Öğrenci İşlerinden Mesaj - 2018-19 Akademik Yıl Bandrolü
Announcement from the Rector`s Office - EMU Main Campus Gates Operation Hours / Rektörlük'ten Duyuru - DAÜ Ana Kampüs kapılarının Açılış-Kapanış saatleri
Announcement from Registrar's Office - Immigration Procedures / Öğrenci İşlerinden Mesaj - Muhaceret işlemleri
Click for detail information / Detaylı bilgi için tıklayınız
BTHK Mobile Device Registration Announcement / BTHK Mobil Cihaz Kayıt Duyurusu
Click for detail.
Detay için tıklayınız.
Öğrenci İşlerinden Mesaj - TC uyruklu Öğrencilerin Muhaceret İşlemleri
Foreign Languages and English Preparatory School - General Rules, Regulations and Policies / Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu - Genel Kurallar ve Düzenlemeler
Click to download / İndirmek için tıklayınız.
 
Copyright �2006 EMU Computer Center. All rights reserved.