Logon/Giriş
 
Std ID:      
Öğrenci No
 
Password:
 
   
*
*
Type the code Shown:
Lütfen Kodu girin
 
   
 

Parola(Öğrenmek için linke tıklayın)
Logon Help
Welcome to EMU Student Portal
Portal  is your one-stop location for accessing and managing your personal Eastern Mediterranean University information. In addition to having the information you need presented to you automatically.
 
News / Announcements
Announcement from EMU Transportation Unit - Spring Break Student Bus Services Timetable / Announcement from EMU Transportation Unit - Şubat Tatili Öğrenci Otobüs Servis Programı
Click for detail.
Detay için tıklayınız.
EMU 2019-20 Fall Semester, Resit Exams / DAÜ 2019-20 Güz Dönemi, Bütünleme Sınav Programı
22nd Spring Semester Orientation Days Assistant Applications / 22. Bahar Dönemi Oryantasyon Günleri Asistan Başvuruları
Announcement from the Rector`s Office - Exam Date Change... / Rektörlük'ten Duyuru - Sınav Tarih Değişikliği
Announcement from the Rector`s Office / Rektörlük'ten Duyuru
Announcement from the Rector`s Office -Exam Rules and Regulations / Rektörlük'ten Duyuru- Sınavlarda Uyulması Gereken Kurallar
Announcement from EMU Transportation Unit - New Year's Eve, EMU bus services.. / Announcement from EMU Transportation Unit -Yeni yıl ve yılbaşı tatili otobüs servisleri..
Click for detail.
Detay için tıklayınız.
Announcement from the Rector`s Office - Student Social Aid Fund (SAF) Application Process / Rektörlük'ten Duyuru- Öğrenci Sosyal Yardım Fonu (SYF) Başvuru Süreci
Click for detail.
Detay için tıklayınız.
2019-20120 Fall Semester Faculty of Arts and Sciences Make-up Exams (19.12.2019) / 2019-2020 Güz Dönemi Fen-Edebiyat Fakültesi Telafi Sınavları (19.12.2019)
Click for detail / Detay için tıklayınız
Announcement from MiKA - 2019-20 Fall Semester Graduation Yearbook Announcement / MiKA`dan duyuru - 2019-20 Güz Dönemi Mezuniyet Yıllığı Duyurusu
Click for detail.
Detay için tıklayınız.
Announcement from Institute of Graduate Studies and Research / Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Duyurusu
Click for detail.
Detay için tıklayınız.
Announcement from EMU Transportation Unit - LINE 2 (Varosha) Bus Service.. / DAÜ Ulaşım İşleri`nden Duyuru - HAT 2( Maraş) Otobüs Servisi..
Click for detail.
Detay için tıklayınız.
Announcement from EMU Registrar - Students with expired student visa... / Öğrenci İşlerinden Mesaj - öğrenci izni biten öğrencilerin...
Click for more information.
Detaylı bilgi için tıklayınız.
Announcement from EMU Transportation Unit - On-campus services.. / DAÜ Ulaşım İşleri`nden Duyuru - Kampüs içi servisleri..
Click for detail.
Detay için tıklayınız.
Announcement from EMU Transportation Unit - (Updated!) Changes on Varosha (Line 2) bus services.. / DAÜ Ulaşım İşleri`nden Duyuru - (Güncellenmiş!) Hafta arası Maraş servisinde (Hat 2) servis saatleri değişikliği..
Click for detail.
Detay için tıklayınız.
Announcement from Directorate of Dormitories - Summer period daily stay fees... / Yurtlar Müdürlüğünden Duyuru- Yaz dönemi konaklama ücretleri...
Click for detail. / Detay için tıklayınız
Announcement from the Rector`s Office - The Relationship of Corporate Image and Emotional Intelligence Survey / Rektörlük'ten Duyuru- Kurum İmajı ve Duygusal Zeka İlişkisi Anketi
Click for detail.
Detay için tıklayınız.
2018-19 Academic Year Summer Semester University Elective Courses / 2018-19 Akademik Yılı Yaz Dönemi Üniversite Seçmeli Dersleri
Announcement from the Rector`s Office - ABOUT EMU FREE-OF-CHARGE BUS SERVICES / Rektörlük'ten Duyuru -DAÜ ÜCRETSİZ OTOBÜS SERVİS HİZMETLERİ HAKKINDA
Announcement from the Rector`s Office -EMU Exam Rules for Students / Rektörlük'ten Duyuru -DAÜ Öğrencileri için Sınav Kuralları
Click for detail
Detay için tıklayınız
Announcement from Ministery of Internal Affairs – Turkish Republic of Northern Cyprus / İç İşleri Bakanlığı Duyurusu – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
DAÜ 2018-2019 Akademik Yili Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu
Detay için tıklayınız /
Announcement from Institute of Graduate Studies and Research / Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Duyurusu
Announcement from Registrar's Office - 2018-19 Academic Year Bandrol / Öğrenci İşlerinden Mesaj - 2018-19 Akademik Yıl Bandrolü
Announcement from the Rector`s Office - EMU Main Campus Gates Operation Hours / Rektörlük'ten Duyuru - DAÜ Ana Kampüs kapılarının Açılış-Kapanış saatleri
Announcement from Registrar's Office - Immigration Procedures / Öğrenci İşlerinden Mesaj - Muhaceret işlemleri
Click for detail information / Detaylı bilgi için tıklayınız
BTHK Mobile Device Registration Announcement / BTHK Mobil Cihaz Kayıt Duyurusu
Click for detail.
Detay için tıklayınız.
Öğrenci İşlerinden Mesaj - TC uyruklu Öğrencilerin Muhaceret İşlemleri
Foreign Languages and English Preparatory School - General Rules, Regulations and Policies / Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu - Genel Kurallar ve Düzenlemeler
Click to download / İndirmek için tıklayınız.
 
Copyright �2006 EMU Computer Center. All rights reserved.