2018-2019 AKADEMİK YILI
DAÜ ÖĞRENCİ  KONSEYİ SEÇİM YÖNTEMİ DUYURUSU
 

2018-2019 Akademik Yılı Öğrenci Konseyi seçimleri, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinde uygulanması tavsiye edilen ve üniversitemiz mevzuatına uyarlanmış olan Öğrenci Konseyi Seçim Yönergesi’ne uygun olarak gerçekleştirilecektir. (Seçim Detayları İçin Tıklayınız) 

15 Ekim – 9 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek olan seçimlere ait bilgiye ve Adaylık Başvuru Formu’na Öğrenci Portalı üzerinden ulaşabilirsiniz. (Seçim Takvimi İçin Tıklayınız). 

Fakülte ve Yüksekokullarda ‘Bölüm/Program Temsilciliği’; bölümleri olmayan Hukuk Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Tıp Fakültesi’nde ‘Sınıf Temsilciliği’; İngilizce Hazırlık Okulu’nda ise ‘Okul Temsilciliği’ seçimleri 6 Kasım 2018 tarihinde elektronik ortamda yapılacak oylama (e-oylama) yöntemi ile gerçekleştirilecektir. Seçimler, ilgili Fakülte ve Yüksekokullarda ve İngilizce Hazırlık Okulunda belirli yerlerde oluşturulacak terminallerde seçim görevlileri nezaretinde yapılacaktır.

İzlenecek seçim yöntemine göre, Fakültelerde ve Yüksekokullarda her bölüm (program) için o bölümde (programda) egitim gören öğrenciler tarafından 1 (bir) Bölüm (Program) Temsilcisi seçilecektir. Sadece Eczacılık Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Tıp Fakültesi’nde her sınıf için o sınıfta egitim goren öğrenciler tarafından 1 (bir)’er Sınıf Temsilcisi seçilecektir. İngilizce Hazırlık Okulu temsilciliği seçimlerinde de aday olmayı hak eden adaylar arasında aynı tarihte (6  Kasım 2018) yapılacak seçimde 1 (bir) Okul Temsilcisi belirlenecektir. 

Gerçekleştirilecek olan Öğrenci Konseyi seçimlerinde üniversitemize kayıtlı (2018-2019 Akademik Yılı için kaydını tamamlamış) tüm önlisans ve lisans öğrencileri oy kullanabilecektir.  

Seçilecek olan bölüm temsilcisi, Hukuk Fakültesi’ndeki 4 (Dört) Sınıf Temsilcisi ve Eczacılık Fakültesi’ndeki 6 (altı), Tıp Fakültesi’nde 3 (üç) Sınıf temsilcisi kendi aralarından 1 (Bir) kişiyi Fakülte/Yüksekokul temsilcisi olarak 7 Kasım 2018 tarihinde kapalı oylama yöntemi ile seçeceklerdir. Böylece, 11 (On bir) Fakülte, 1 (Bir) Yüksekokul, 1 (Bir) İngilizce Hazırlık Okulu ve 1 (Bir) Yabancı Öğrenci Birlikleri Temsilcisinden oluşan 14 (On dört) kişilik DAÜ Öğrenci Konseyi seçilmiş olacaktır. 

DAÜ Öğrenci Konseyi üyeleri 8 Kasım 2018 tarihinde yapacakları ilk toplantıda kendi aralarından 1 (bir) başkan, 1 (bir) başkan yardımcısı, 1 (bir) genel sekreter ve 1 (bir) mali işler sorumlusu seçip Yürütme Kurulu’nu oluşturacaklardır. 

Kurumsal yapı oluşumu, akademik yetkinlikteki üstün başarıları ve KKTC üniversite sektörünün lokomotifi olması ile gurur duyduğumuz üniversitemiz, önceki yıllarda Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Kulüpleri seçimlerinde önemli birliktelik ve olgunluk mesajları vermiştir. 

Bu bağlamda, gerçekleştireceğimiz seçimlerin üniversitemize yakışır bir şekilde yapılabilmesi için aday olacak ve oy verecek tüm öğrencilerimizin en üst düzeyde saygı ve anlayış içerisinde seçim sürecini yaşamalarını, akademik ve idari personelimizin de gerekli destek ve hassasiyeti esirgememesini rica eder, tüm öğrencilerimize başarılar dilerim.


 

Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu

Rektör Yardımcısı

Öğrenci İşleri

 
Seçim Detayları İçin Tıklayınız
Seçim Takvimi İçin Tıklayınız
Öğrenci Konseyi Yönergesi'ni indirmek için tıklayın