SINAVLARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1.      Sınav başlamadan en az 5 dakika evvel sınav salonunda olunuz. 

2.       Sınava en fazla 20 dakika geç gelen bir öğrenci, sınav kağıdını verip salondan ayrılan öğrenci olmaması şartı ile sınav salonuna alınır, ancak bu öğrenciye ekstra süre verilmez. 

3.       Sınava giriş esnasında kimlik kartı/nüfus cüzdanı/pasaport veya öğrenci kimlik belgesi ibraz edilmesi zorunludur.

4.       Kimlik bilgilerinizi Öğrenci Kimlik Kartınızdakinin aynısı olacak şekilde ve TÜKENMEZ kalemle sınav başlangıcında sınav kağıdına yazınız.

5.       Yoklama kağıdını TÜKENMEZ kalemle imzalayınız.

6.       Sınav salonuna cep telefonu ve/veya herhangi bir başka iletişim aracı ile girilemez.   

7.       Sınavda size gerekebilecek kalem, tükenmez, silgi, ve ilgili ders hocasının sınavla ilgili istediği diğer şeyleri muhakkak yanınızda getiriniz. Sınav esnasında bu tür şeylerin öğrenciler arasında alış verişi yapılmaz.

8.       Sınav esnasında GÖZETMENLERE sınavla ilgili soru sormayınız. 

9.       Sınav esnasında gözetmenin sınavın huzur içinde geçmesi için yapacağı ikazlara uyunuz.

10.   Sınavda herhangi bir şekilde kopya çekmeye, başka birinin yerine sınava girmeye teşebbüs etmeyiniz.  (Üniversitenin web sayfasında, Mevzuat bağlantısından veya http://mevzuat.emu.edu.tr  “5.2 ÖğrenciDisiplin Yönetmenliği” bağlantılarını tıklayarak Konuyla ilgili daha fazla bilgiyi okumanız tavsiye olunur). 

 

 

POINTS TO BE OBSERVED DURING EXAMINATIONS

 

1.      Be at the examination hall at least 5 minutes before the commencement of the examination.

2.       Any student who is at most 20 minutes late and before any student leaving the examination hall will be accepted to take the examination. Such students will not be given extra time.  

3.       It is compulsory to present your identity card / passport or your student identification card during the exam.

4.       Write your identity details in INK on your exam paper, as shown on your Student ID card at the beginning of the exam.

5.       Sign the attendance paper using a ball point or ink.

6.       Mobile phones and other communication devices can not be used in the exam hall for any reason.

7.       Items such as pencils, pens, erasers, and any other item permitted by the instructor for the purpose of the exam must be brought to the examination hall. Exchanging of these items between students during the examination is not permitted.

8.       Do not ask any questions related with the examination to the invigilators.

9.       Adhere to the instructions of the invigilator issued to maintain the peaceful conducting of the examination.

10.   Do not attempt to any kind of cheating plagiarism or sitting in place of someone else in the examination. (For further information follow the links Rules and Regulations or http://mevzuat.emu.edu.tr “5.2 Student Disciplinary Code” from the University’s web page).