DAÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN SINAV KURALLARI KILAVUZU, EMU EXAM RULES GUIDE FOR STUDENTS
Öğrenci; Student;
   
 1. Sınavdan en az on dakika önce sınav salonunda hazır olur,
 1. Is present at the exam room at least ten minutes prior to the exam starting time,
 1. Ders materyallerini, özel eşyalarını ulaşılamayacak bir yere koyar,
 1. Puts his/her course materials and personal belongings out of reach,
 1. Cep telefonlarını kapatır ve ulaşılamayacak bir yere koyar,
 1. Switches his/her mobile phone and puts it out of reach,
 1. Sınav başlamadan önce resimli kimlik kartlarını sıra/masa üzerinde hazır eder,
 1. Places his/her ID card with a photo on the desk/table before the exam starts,
 1. İlk yarım saat (30 dk.) içinde sınav salonunu terk etmenin mümkün olmadığını bilir,
 1. Knows that none of the students can leave the exam room within the first 30 minutes of the exam,
 1. İlk yarım saat içinde sınava geç kalsa dahi sınava kabul edilir, ancak ek süre talep edemez,
 1. Knows that he/she can sit the exam if he/she comes to exam room within the first 30 minutes, but cannot ask for extra time,
 1. Yoklama kağıdını TÜKENMEZ KALEM ile imzalar,
 1. Signs the attendance with a PEN,
 1. Kalem, silgi ve hesap makinası vb. elektronik cihaz alışverişlerine kesinlikle kullanmaz,
 1. Does not exchange any pencils, erasers and calculator like electronic devices during the exam,
 1. Sınav esnasında içinde veya etiket üzerinde kopya olmaması koşulu ile su veya
  içecek tüketebilir ancak herhangi bir yiyecek yiyemez,
 1. Is allowed to bring water or any other beverages on the condition that they do not have any cheating materials in or on the label tags of the drinks. Any kind of food is not allowed during the exam,
 1. Tuvalet ihtiyaçlarının gözetmen nezaretinde giderebilir,
 1. Can go to toilet if they are accompanied by an invigilator,
 1. Optik cevap kağıdı olması halinde, cevapları KURŞUN KALEM kullanarak işaretler.
 1. If there is an optic answer sheet, uses PENCIL to mark the answers.
Sınavlarınızda Başarılar Dileriz.  Good luck with the Exams!
   

Prof. Dr. Sonuç ZORLU
Rektör Yardımcısı, Öğrenci İşleri / Vice Rector, Student Affairs