İzinli Ayrılma” Başvuruların Portal Üzerinden Yapılmasına İlişkin Bilgi Notu Procedures for Applying for the “Leave of Absence” through Portal
 
 1. Portaldaki izinli ayrılma başvuruları sadece aktif olan dönem için yapılabilmektedir.
 1. “Leave of Absence” applications can only be submitted for the active semester.
 1. Öğrenci “izinli” ayrılma başvurusu için http://:students.emu.edu.tr adresindeki kendi hesabına girip”izinli başvuru” kısmında açılan formda istenilen bilgileri tam ve eksiksiz olarak sisteme girer.
 1. After signing in his/her own account on the student portal (http://:students.emu.edu.tr) and clicking on the “Application for Leave of Absence” tab, the student fills in the form that appears when clicking the previously mentioned tab.
 1. Başvurunun her aşaması portal üzerinden takip edilmelidir.
 1. Each stage of the application must be tracked via the student portal.
 1. Öğrencinin sisteme yüklediği başvuru sistem tarafından ilgili öğrencinin danışmanına aktarılır. Danışman kendi portal hakkından gerekli işlemi onay/red olarak işler ve ilgili bölüm başkanına aktarır. Red olunan işlem bir üst kademeye gönderilmez.
 1. The application submitted to the system by the student is sent to the relevant student advisor. The relevant advisor evaluates the request and either approves or rejects the application. The applications that are not approved by the advisor are not submitted to higher authorities.
 1. Danışman tarafından onaylanan başvuru ilgili bölüm başkanına aktarılır. Bölüm Başkanı uygun bulduğu onay/red işlemini yapar. Onaylanan başvuru İlgili dekanlığa aktarılır. Red olunan işlem bir üst kademeye gönderilmez. Ayrıca danışman onaylaması olmadan da bölüm başkanı onay ve red işlemini gerçekleştirebilir.
 1. Applications approved by the student advisor are transferred to the relevant department head who will give the appropriate response as ‘approved’ or ‘rejected’. The applications are then submitted to the relevant dean’s office. The rejected applications are not submitted to higher authorities. Adding more, relevant department head may respond to the application as ‘approved’ or ‘rejected’ without having the approval of the advisor.
 1. Onay alan Başvuru “Rektörlük adına” Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne ulaşır ve Rektörlük adına yapılan onay işlemi idari olarak sonlanır.
 1. Approved applications are then submitted to the Registrar’s Office on behalf of the Rector’s Office. The Registrar’s Office finalizes the administrative procedure by conducting an approval, once again on behalf of the Rector’s Office.
 1. Mali İşler Müdürlüğü ilgili izin talebinin mali yükümlülüğünü kontrol eder. Mali yükümlülük yerine getirilmişse onay verilir. Mali yükümlülük yerine getirilmemişse öğrenci portalına ödenmesi gereken miktar yansıtılır. Mali yükümlülük yerine getirildiği zaman Mali İşler Müdürlüğü onayından sonra izinli ayrılma başvurusu ‘Rektörlük adına’ Öğrenci İşleri Müdürü tarafından onaylanarak kesinleşmiş olur.
 1. The Accounting Office Directorate undertakes the responsibility of the specification of the financial obligations on the system for each corresponding application for leave of absence. If the financial obligation is fulfilled, the Accounting Office Directorate approves the application. If the financial obligation is not fulfilled, the fee that must be paid by the student is reflected to the student’s portal. Following the completion of the payment and the approval received from the Accounting Office Directorate, the application is finalized with a final approval of the Registrar’s Office on behalf of the Rector’s Office.
 1. Öğrencinin varsa dersleri silinerek, ders kaydı yoksa doğrudan “İZİNLİ” statüsüne dönüşür.
 1. The relevant student’s status is shown as “On Leave of Absence” directly or after the registered courses have been deleted (if any).
 1. Başvurularda başvurunun öğrenci tarafından sisteme girildiği gün dikkate alınır.
 1. The date which the student submitted the application to the system is taken into consideration.
 1. Portal üzerinden işlem yapamayan öğrenciler izinli ayrılma işlemleri için bölümüne başvuru yapması gerekir.
 1. Students who cannot apply through Student Portal must contact their departments for “leave of absence” procedures.
   

Prof. Dr. Sonuç ZORLU
Rektör Yardımcısı (Öğrenci İşleri) / Vice Rector (Student Affairs)