Değerli DAÜ Ailesi,

Dear EMU Family,

Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatosu, bugün yaptığı toplantıda, dünya genelinde yaşanan COVID-19 virüsünün neden olduğu pandemi nedeni ile ara vermek zorunda kaldığımız eğitime, bu süreç tamamlanana kadar ve her durumda 2019-2020 bahar dönemi ile sınırlı kalmak üzere, uzaktan eğitim şeklinde devam etme kararı almıştır. Please be advised that at a meeting held today, the Eastern Mediterranean University Senate took a decision on the continuation of the delivery of education, which had to be interrupted due to the worldwide pandemic caused by the COVID -19 virus, in the form of distance education during this period but in any case limited with 2019-2020 spring semester.
   
Senatomuzun uygulanacak uzaktan eğitim ile ilgili takvimlemesi aşağıdaki gibi olacaktır.

The Senate’s calendar regarding distance education is as follows:

   
  •  23 Mart – 28 Mart 2020, haftası uzaktan eğitim derslerinin oluşturulacağı, derslere öğrencilerimizin kaydedileceği ve derse kayıtlı öğrencilerle deneme derslerinin yapılacağı oryantasyon haftası olacaktır.
  • The week of 23 March - 28 March 2020 will be the orientation week during which distance education courses will be created, the students will be enrolled in classes, and pilot classes will be held with students enrolled in the course.
  • 30 Mart 2020 tarihinden itibaren ise derslere, eğitimin kesintiye uğradığı tarihte kaldığı yerden uzaktan eğitim kapsamında devam edilecektir.
  • Starting from 30 March 2020, the classes will continue in the form of distance education from the place where the education was interrupted.
   

Doğu Akdeniz Üniversitesi, bu süreci başarı ile yürütecek alt yapı olanaklarına ve akademik kadroya sahiptir.

The Eastern Mediterranean University has adequate infrastructural facilities and faculty to carry out this process successfully.

   
Konuyu saygılarımla bilginize sunar, bu süreçte hepinize başaraılar dilerim. I wish you all every success in this process.
   
Prof. Dr. Hasan Demirel
Rektör Vekili/Rector (a.)