2020-21 Summer Semester Offered Course(s) List
27.7.2021 08:55:08
C.Code
D.Kod
Course Name
Ders Adı
Cr.Gr.Quota
Kont.
Left
Kalan
ACCT202 Principles of Accounting - II
Muhasebe İlkeleri - II
3 01 30 5
ACCT203 Cost Accounting for Managerial Decision Making
Yönetsel Karar Verme Maliyet Muhasebesi
3 01 40 0
ACCT421 International Accounting
Uluslararası Muhasebe
3 01 30 4
AGAD207 Traditional Game Design
Geleneksel Oyun Tasarımı
3 01 15 1
AHSS114 Interpretation of Stories and Films
Hikaye ve Film Yorumlaması
3 01 30 19
ANES205 First Aid
İlkyardım
2 01 30 30
ARCH213 Ecological Issues in Architecture
Mimarlık ve Ekoloji
3 01 30 17
ARCH225 History and Theories of Architecture - I
Mimarlık Tarihi ve Kuramları - I
3 01 2 2
ARCH243 Architectural Construction and Materials - I
Mimarlıkta Konstrüksiyon ve Malzeme - I
3 01 20 15
ARCH252 Theory of Urban Design
Kentsel Tasarım Kuramı
3 01 30 17
ARCH281 Computer Aided Design - I
Bilgisayar Destekli Tasarım - I
3 01 20 16
ARCH318 Practices of Conservation and Restoration
Koruma Restorasyon Pratikleri
3 01 20 0
ARCH354 The Culture of Cities
Kentlerin Kültürü
3 01 14 1
ARCH382 Computer 3D Modeling and Rendering
3D Dijital Grafik
3 01 20 0
ARCH383 Introduction to Geographical Information Systems
Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş
3 01 10 8
ARCH385 Digital Communication in Architecture
Mimarlıkta Sayısal Sunumlar
3 01 20 1
ARCH416 Professional Issues in Architecture
Mimarlıkta Mesleki Konular
3 01 40 7
ARCH449 Economic and Managerial Issues in Architecture
Mimarlıkta Ekonomik ve Yönetimsel Konular
3 01 30 6
ARCH483 Multidisciplinary Collaboration in Design By BIM
BIM ile Tasarımda çok Disiplinli İşbirliği
3 01 14 0
BESD121 Healthy Living and Nutrition
Sağlıklı Yaşam ve Beslenme
3 01 31 0
BESD181 Nutrition and Usage of Dietary Supplement
Beslenme ve Besin Desteği Kullanımı
3 01 30 16
BESD405 Graduation Project - I
Mezuniyet Projesi - I
2 01 1 0
BESD406 Graduation Project - II
Mezuniyet Projesi - II
2 01 1 0
BESD421 Current Topics in Nutrition and Dietetics
Beslenme ve Diyetetikte Güncel Konular
2 01 20 16
BOTE221 Social Networks and Web 2.0
Sosyal Ağlar ve Web 2.0
3 01 30 19
BTBS150 Information and Communication Technologies
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
3 01 30 24
BTBS263 Etiquette and Business Manners
Etiket ve İş Yöntemleri
3 01 30 17
CATV254 Art Director in Cinema
Sinemada Sanat Yönetmenliği
3 01 20 12
CATV301 Directing and Producing in Cinema
Sinemada Yönetmenlik ve Yapımcılık
3 01 20 14
CATV302 Creative Video
Yaratıcı Video
3 01 20 15
CATV400 Internship
Staj
0 01 5 3
CHEM101 General Chemistry
Genel Kimya
4 01 50 40
CHEM105 General Chemistry
Genel Kimya
5 01 40 36
CHEM111 General Chemistry - I
Genel Kimya - I
4 01 30 29
CHEM243 Organic Chemistry - I
Organik Kimya - I
4 01 40 26
CHEM246 Organic Chemistry - II
Organik Kimya - II
4 01 40 30
CIVL409 Special Topics in Civil Engineering
İnşaat Mühendisliğinde Özel Konular
3 01 1 0
CIVL497 Procurement Systems in Construction
Yapımda Temin Sistemleri
3 01 35 7
CMPE112 Programming Fundamentals
Programlama Esasları
4 01 30 28
CMPE416 Object - Oriented Programming and Graphical User Interfaces
Nesne -Tabanlı Programlama ve Grafiksel Kullanıcı Arayüzü
4 01 30 12
CMSE112 Programming Fundamentals
Programlama Esasları
4 01 20 19
CMSE416 Object - Oriented Programming and Graphical User Interfaces
Nesne -Tabanlı Programlama ve Grafiksel Kullanıcı Arayüzü
4 01 20 11
COMM206 Communication Research
İletişim Araştırmaları
3 01 15 15
COMM312 Cultural Studies
Kültürel Çalışmalar
3 01 20 15
COMM322 Interpersonal Communication Skills
Kişilerarası İletişim Becerileri
3 01 30 0
COMM459 Legal and Ethical Issues in Communication
İletişimde Hukuksal ve Etik Sorunlar
3 01 5 3
COMP183 Fundamentals of Computer Science - I
Bilgisayar Biliminin Temelleri - I
4 01 30 30
COMP184 Fundamentals of Computer Science - II
Bilgisayar Biliminin Temelleri - II
4 01 30 27
ECON101 Introduction to Economics - I
Ekonomiye Giriş - I
3 01 40 32
ECON102 Introduction to Economics - II
Ekonomiye Giriş - II
3 01 40 33
ECON231 Fundamentals of Economics
Ekonominin Temelleri
3 01 40 40
ECON331 International Trade and Economics
Uluslararası Ticaret ve Ekonomi
3 01 40 35
ECON441 Managerial Economics
Yönetim Ekonomisi
3 01 40 24
EENG115 Introduction to Logic Design
Sayısal Mantık Tasarımı
4 01 56 43
EENG212 Algorithms and Data Structures
Algoritmalar ve Veri Yapıları
4 01 48 39
EENG225 Fundamentals of Electrical Engineering
Elektrik Mühendisliğinin Temelleri
3 01 53 45
EETE200 Summer Training
Yaz Stajı
0 01 10 9
EGIT321 Classroom Management
Sınıf Yönetimi
2 01 15 5
EGIT412 Turkish Education System and School Administration
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
2 01 10 2
EGIT416 Counselling in Schools
Okullarda Rehberlik
2 01 15 5
EGIT419 Guiding
Rehberlik
3 01 10 5
EKON122 Introduction to Economics - II
Ekonomiye Giriş - II
3 01 40 40
ELET302 Industrial Training
Endüstriyel Staj
0 01 10 10
ENGL121 Literature and Language Learning
Edebiyat ve Dil Öğrenimi
3 01 30 24
ENGL172 English - II
İngilizce - II
3 01 30 22
ENGL191 Communication in English - I
İngilizce'de İletişim - I
3 01 30 21
ENGL192 Communication in English - II
İngilizce'de İletişim - II
3 01 30 12
ENGL201 Communication Skills
İletişim Becerileri
3 01 30 1
FARC103 Graphic Communication - I
Grafik Anlatım - I
3 01 20 19
FARC104 Graphic Communication - II
Grafik Anlatım - II
3 01 20 14
FINA301 Financial Management
İşletme Finansmanı
3 01 43 1
FINA302 Money and Banking
Para ve Bankacılık
3 01 42 0
FINA318 Issues in Financial Services
Finansal Hizmet Konuları
3 01 30 9
FINA405 E - Finance
E - Finans
3 01 30 10
FINA461 Advanced Software Applications in Banking and Finance
Bankacılık ve Finansta İleri Bilgisayar Uygulamaları
3 01 25 11
FLDE118 Introduction to Multicultural Education
Çok Kültürlü Eğitime Giriş
3 01 30 0
FREN111 French - I
Fransızca - I
3 01 30 0
FREN111 French - I
Fransızca - I
3 02 30 0
FZTR232 Biomechanics and Kinesiology - II
Biyomekanik ve Kinezyoloji - II
2 01 20 19
FZTR329 Elderly Physiotherapy
Yaşlılarda Fizyoterapi
3 01 20 18
GERM111 German - I
Almanca - I
3 01 40 0
GPSC415 Learning Disabilities
Öğrenme Güçlükleri
3 01 3 2
HIRE303 Marketing Communication for Social Responsibility
Sosyal Sorumluluk İçin Pazarlama İletişimi
3 01 20 15
HIRE322 Press and Media Relations
Basın ve Medya İlişkileri
3 01 20 12
HIRE427 Public Opinion
Kamuoyu
3 01 20 16
HKUK102 Civil Law - II
Medeni Hukuk - II
4 01 150 149
HKUK132 Constitutional Law - II
Anayasa Hukuku - II
4 01 150 150
HKUK204 Law of Obligations: General Obligations - II
Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) - II
4 01 150 142
HKUK205 Juvenile Law
Çocuk Hukuku
2 01 150 122
HKUK211 Criminal Law: General Provision - I
Ceza Hukuku (Genel Hükümler) - I
4 01 150 140
HKUK233 Administrative Law - I
İdare Hukuku - I
4 01 150 138
HKUK316 Judicial Review of Administration
İdari Yargı
3 01 150 120
HKUK317 Sports Law
Spor Hukuku
2 01 150 123
HKUK401 Law of Succession - I
Miras Hukuku - I
2 01 150 108
HKUK402 Law of Succession - II
Miras Hukuku - II
2 01 150 107
HKUK403 Law of Advocacy
Avukatlık Hukuku
2 01 150 130
HKUK412 Criminal Procedure Law - II
Ceza Usul Hukuku - II
3 01 150 122
HKUK424 Private International Law - II
Milletlerarası Özel Hukuk - II
3 01 150 144
HKUK446 Human Rights Law - II
İnsan Hakları Hukuku - II
2 01 150 127
HMSR214 History of Nursing and Health Legislation
Hemşirelik Tarihi ve Sağlık Mevzuatı
2 01 30 30
HMSR312 Geriatric Care
Geriatri Hemşireliği
3 01 20 15
IENG210 Industrial Training - I
Endüstri Staji - I
0 01 50 50
IENG263 Materials and Manufacturing Processes
Malzemeler ve Üretim Sürecleri
4 01 20 18
IENG310 Industrial Training - II
Endüstri Stajı - II
0 01 50 47
IENG355 Ethics in Engineering
Mühendislik Etiği
3 01 80 54
IENG356 Ethics in Engineering
Mühendislik Etiği
3 01 30 27
IENG410 Industrial Training - III
Endüstri Stajı - III
0 01 50 50
IENG420 Fundamentals of Engineering Economy
Mühendislik Ekonomisinin Temelleri
3 01 50 22
IENG441 Facilities Planning and Design
Tesis Planlama ve Tasarımı
4 01 22 4
IENG450 Industrial Management
Endüstriyel Yönetim
3 01 50 41
IENG484 Quality Engineering
Kalite Mühendisliği
4 01 22 4
ILET312 Cultural Studies
Kültürel Çalışmalar
3 01 20 14
ILET322 Interpersonal Communication Skills
Kişilerarası İletişim Becerileri
3 01 45 36
INAR305 Modeling With Clay
Kille Modelleme
3 01 13 4
INAR333 Architectural Photography
Mimari Fotoğrafçılık
3 01 16 0
INAR369 Visual Merchandising
Vitrin Tasarımı
3 01 10 7
INAR383 Professional 3D Model and Rendering for Designers
Tasarımcılar için Mesleki Üç Boyutlu Model ve Temsil
3 01 13 8
INAS100 Summer Practice - I
Yaz Stajı - I
0 01 25 3
INAS100 Summer Practice - I
Yaz Stajı - I
0 02 5 5
INAS100 Summer Practice - I
Yaz Stajı - I
0 03 5 5
ITAS100 Summer Practice - I
Yaz Stajı - I
0 01 40 10
ITAS100 Summer Practice - I
Yaz Stajı - I
0 02 5 5
ITAS100 Summer Practice - I
Yaz Stajı - I
0 03 5 5
ITAS305 Modelling Clay
Kilden Modelleme
3 01 13 5
ITAS315 Interior Space Organizations in Case of Emergencies&Disast.
Acil Durum ve Afetlerde İç Mekan Yaklaşımları
3 01 10 6
ITAS333 Basic and Architectural Photography
Temel ve Mimari Fotoğrafcılık
3 01 13 1
ITAS385 Rhino for Interior Architects
İç Mimarlara Rhino
3 01 10 8
ITEC115 Introduction to Computers
Bilgisayara Giriş
3 01 30 27
ITEC211 Renewable Energy Resources and Environment
Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Çevre
3 01 31 0
ITEC259 Digital Logic Design
Sayısal Mantık Tasarımı
4 01 30 14
ITEC276 Introduction to Keyboarding
Klavyeye Giriş
3 01 30 19
ITEC295 Investigation of Computer Forensics
Bilişim Suçlarının Araştırılması
3 01 30 16
ITEC315 System Analysis and Design
Sistem Analizi ve Tasarımı
4 01 25 0
ITEC321 Administering Web-based Content Management System
Web Tabanlı İçerik Yönetim Sistemi Yöneticiliği
3 01 30 16
ITEC399 Mobile Application Development
Mobil Uygulama Geliştirme
3 01 30 12
ITEC400 Summer Training
Yaz Stajı
0 01 20 17
ITEC438 E-Commerce Applications
E-Ticaret Uygulamaları
3 01 30 13
ITEC475 Multimedia Development for Web Applications
Web Uygulamaları için Çoklu Ortam Geliştirme
3 01 30 20
MANE200 Industrial Training - I
Endüstri Stajı - I
0 01 20 20
MANE300 Industrial Training - II
Endüstri Stajı - II
0 01 20 20
MANE400 Industrial Training - III
Endüstri Stajı - III
0 01 20 20
MANE441 Facilities Planning and Design
Tesis Planlama ve Tasarımı
4 01 10 10
MANE484 Quality Engineering
Kalite Mühendisliği
4 01 10 10
MATE135 Basic Mathematics for Health Sciences
Sağlık Bilimleri İçin Temel Matematik
3 01 25 25
MATE211 Biostatistics
Biyoistatistik
2 01 45 38
MATH103 Mathematics for Business and Economics - I
İşletme ve Ekonomi için Matematik - I
3 01 35 35
MATH104 Mathematics for Business and Economics - II
İşletme ve Ekonomi için Matematik - II
3 01 50 45
MATH106 Linear Algebra
Doğrusal Cebir
3 01 20 17
MATH134 Discrete Mathematics for Information Technology
Bilgi Teknolojileri için Ayrık Matematik
3 01 35 33
MATH151 Calculus - I
Analiz - I
4 01 40 37
MATH152 Calculus - II
Analiz - II
4 01 45 27
MATH163 Discrete Mathematics
Ayrık Matematik
3 01 30 26
MATH207 Differential Equations
Diferansiyel Denklemler
4 01 30 27
MATH212 Biostatistics
Biyoistatistik
3 01 45 20
MATH241 Linear Algebra and Ordinary Differential Equations
Doğrusal Cebir ve Olağan Diferansiyel Denklemler
4 01 45 19
MATH252 Mathematical Methods for Engineers
Mühendislik için Matematiksel Metodlar
4 01 40 30
MATH322 Probability and Statistical Methods
Olasılık ve İstatistiksel Metodlar
3 01 70 3
MATH373 Numerical Analysis for Engineers
Mühendislik için Sayısal Analiz
3 01 50 30
MATH373 Numerical Analysis for Engineers
Mühendislik için Sayısal Analiz
3 02 50 13
MDCN142 Anatomy and Histology
Anatomi ve Histoloji
3 01 42 29
MDCN144 Pathology
Patoloji
2 01 35 24
MDCN244 Physiology - II
Fizyoloji - II
4 01 30 16
MECT400 Industrial Training
Yaz Stajı
0 01 60 56
MENG400 Industrial Training
Yaz Stajı
0 01 60 59
MGMT101 Introduction to Business - I
İşletmeye Giriş - I
3 01 35 20
MGMT211 Business Communication
İşletmelerde İletişim
3 01 30 8
MGMT260 Business Law
İşletme Hukuku
3 01 35 3
MGMT324 Small Business Management
Küçük İşletme Yönetimi
3 01 35 1
MGMT401 Management Information Systems
Yönetim Bilgi Sistemleri
3 01 30 1
MGMT416 International Business - II
Uluslararası İşletmecilik - II
3 01 30 4
MRKT301 Marketing
Pazarlama
3 01 31 0
MRKT435 Advertising
Reklamcılık
3 01 40 1
MUEG406 Individual Instrument and Teaching
Bireysel Çalgı ve Öğretimi
1 01 1 0
MUHA201 Principles of Accounting - I
Muhasebe İlkeleri - I
3 01 30 30
MUHA202 Principles of Accounting - II
Muhasebe İlkeleri - II
3 01 30 25
MUZK403 Piano - VII
Piyano - VII
1 01 1 0
NMEJ352 Varieties of Story Telling
Anlatı Çeşitleri
3 01 20 16
NUTD131 Food Hygiene
Besin Hijyeni
3 01 30 6
PHAR204 Pharmaceutical Botany
Farmasötik Botanik
3 01 30 9
PHAR303 Pharmaceutical Chemistry - I
Farmasötik Kimya - I
3 01 30 0
PHAR304 Pharmaceutical Chemistry - II
Farmasötik Kimya - II
3 01 35 5
PHAR305 Pharmacognosy - I
Farmakognozi - I
3 01 30 9
PHAR307 Pharmaceutical Technology - I
Farmasötik Teknoloji - I
4 01 30 10
PHAR308 Pharmaceutical Technology - II
Farmasötik Teknoloji - II
4 01 35 0
PHAR309 Pharmaceutical Biotechnology and Cell Culture
Farmasötik Biyoteknoloji ve Hücre Kültürü
4 01 30 11
PHAR311 History and Ethics of Pharmacy
Eczacılık Tarihi ve Etiği
1 01 37 0
PHAR312 Physical Pharmacy - I
Fiziksel Eczacılık - I
2 01 26 22
PHAR402 Cosmetics Science
Kozmetik Bilimi
2 01 40 7
PHAR405 Pharmaceutical Chemistry - III
Farmasötik Kimya - III
3 01 30 3
PHAR408 Pharmaceutical Technology - IV
Farmasötik Teknoloji - IV
3 01 40 3
PHAR409 Pharmaceutical Toxicology
Farmasötik Toksikoloji
4 01 30 0
PHAR412 Pharmacotherapy - II
Farmakoterapi - II
3 01 40 2
PHAR424 Occupational Health and Safety in Pharmact Services
Eczacılık Hizmetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
3 01 15 11
PHAR425 Laboratory Security
Laboratuvar Güvenliği
3 01 15 9
PHAR454 Intoxication Control
Zehirlenme Kontrolü
2 01 35 2
PHAR478 Clinical Pharmacy
Klinik Eczacılık
3 01 30 1
PHAR491 Pharmacy Business Management
Eczane İşletme Yönetimi
3 01 20 6
PHAR495 Health Ethics and Health Research Ethics
Sağlık Etiği ve Sağlık Araştırmaları Etiği
3 01 15 11
PHAR496 Supplements for Pharmaceutical Use
İlaç Kullanım Takviyeler
3 01 20 0
PHYS101 Physics - I
Fizik - I
4 01 40 34
PHYS102 Physics - II
Fizik - II
4 01 40 36
PHYS102 Physics - II
Fizik - II
4 02 40 29
PHYT318 Physical Activity for All Ages
Bütün Yaşlar için Fiziksel Aktivite
2 01 10 5
PHYT402 Research Methods in Physiotherapy - II
Fizyoterapide Araştırma Yöntemleri - II
2 01 1 0
PRAD103 Application Techniques for PRA - I
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık için Tasarım - I
3 01 20 12
PRAD206 Approaches to Influence and Persuasion
Etkileme ve İknada Yaklaşımlar
3 01 23 12
PRAD303 Marketing Communication for Social Responsibility
Sosyal Sorumluluk için Pazarlama İletişimi
3 01 20 8
PRAD307 Application Techniques for PRA - II
Halkla İlişkilere ve Reklamcılık İçin Tasarım - II
3 01 2 1
PRAD313 Fashion Marketing Communication
Moda Sektöründe Pazarlama İletişimi
3 01 20 10
PRAD315 Design and Layout for Advertising
Reklam Tasarımı
3 01 24 6
PRAD323 Event Management
Etkinlik Yönetimi
3 01 23 0
PRAD342 Sponsorship
Sponsorluk
3 01 23 3
PROT207 Orthotics Technologies
Ortez Teknolojileri
2 01 1 1
PSIR101 Introduction to Global Politics
Küresel Siyasete Giriş
3 01 38 25
PSIR406 Political Participation
Siyasal Katılım
3 01 30 15
PSKL376 Drugs, Brain and Behavior
Madde Kullanımı, Beyin ve Davranış
3 01 40 11
PSKL453 Cyber Psychology
Siber Psikoloji
3 01 40 11
PSYC376 Drugs, Brain and Behavior
Madde Kullanımı, Beyin ve Davranış
3 01 51 6
PSYC453 Cyberpsychology
Siber Psikoloji
3 01 51 3
PZRL409 International Marketing
Uluslararası Pazarlama
3 01 30 24
RPDA324 Group Counseling
Grupla Psikolojik Danışma
3 01 12 11
RPDA380 Sexual Health Education and Guidance
Cinsel Sağlık Eğitimi ve Rehberlik
3 01 13 9
RPDA408 Guidance and Psychological Counseling Seminar
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri
2 01 20 15
RPDA430 Human Resources Management and Guidance
İnsan Kaynakları Yönetimi ve Rehberlik
3 01 13 10
RPDA450 Preventive Guidance
Önleyici Rehberlik
3 01 10 8
SBSB261 Cultural History of Cyprus
Kıbrıs Kültür Tarihi
3 01 30 20
SCI 111 Exploration of the Universe
Evrenin Keşfi
3 01 30 5
SCIE223 Patterns of Drug Use
Uyuşturucu Kullanımının Seyri
3 01 30 17
SGBL101 First Aid
İlk Yardım
3 01 30 0
SOSY111 Introduction to Sociology
Sosyolojiye Giriş
2 01 3 2
SPRB332 Kids and Sport
Çocuk ve Spor
3 01 10 3
SPRB430 Sports Teaching Methods
Sporda Öğretim Yöntemleri
3 01 10 3
SPRS257 Strength Training and Fitness
Güç Antrenmanı ve Fitness
3 01 30 2
STAT201 Statistics - I
İstatistik - I
3 01 40 12
SVTV222 Key Concepts and Movements in Cinema
Sinemada Temel Kavramlar ve Akımlar
3 01 20 20
SVTV302 Creative Video
Yaratıcı Video
3 01 20 12
SVTV321 Turkish Cinema
Türk Sineması
3 01 20 15
SVTV361 Media and Language
Medya ve Dil
3 01 20 17
SVTV400 Internship
Staj
0 01 5 5
THRM218 E-Tourism
E-Turizim
3 01 20 10
THRM219 Customer Service Skills
Müşteri Hizmetleri Becerileri
3 01 20 10
THRM222 Event Tourism
Etkinlik Turizmi
3 01 20 8
THRM318 Resort Management
Resort Yönetimi
3 01 20 12
THRM444 Cultural Exchange and Tourism
Kültürel Etkileşim ve Turizm
3 01 20 16
TURK199 Communication in Turkish
Türkçe İletişim
3 01 30 2
TURK416 Turkish Cypriot Literature
Kıbrıs Türk Edebiyatı
3 01 10 6
TUSL181 Turkish as a Second Language
İkinci Dil Olarak Türkçe
2 01 4 0
VACD103 Introduction to Computer Graphics
Bilgisayarlı Grafiğe Giriş
3 01 15 9
VACD104 Vector Drawing
Vektörel Çizimi
3 01 15 9
VACD308 Design and Layout
Tasarım ve Sayfa Düzeni
3 01 15 4
VACD316 Toy Design
Oyuncak Tasarımı
3 01 17 5
VACD328 Designing for Print
Baskı için Tasarım
3 01 15 10
VACD329 Traditional Printmaking Techniques
Baskı Teknikleri
3 01 15 10
VACD427 Art - Design and Media
Sanat - Tasarım ve Medya
3 01 15 7
VACD432 User Interface Design
Arayüz Tasarımı
3 01 15 8
YDBS118 Introduction to Multicultural Education
Çok Kültürlü Eğitime Giriş
3 01 30 27
YMGA209 Creative Readership
Yaratıcı Okurluk
3 01 20 18
YMGA352 Varieties of Story Telling
Anlatı Çeşitleri
3 01 20 16
YMGA358 Sports Journalism
Spor Gazeteciliği
3 01 22 16
YMGA384 Internet Journalism
Internet Gazeteciliği
3 01 22 15
YONT202 Organizational Behaviour
Örgütsel Davranış
3 01 30 23
YONT224 e-Commerce
e-Ticaret
3 01 30 22
YONT225 Entrepreneurship
Girişimcilik
3 01 30 19
YONT416 International Business - II
Uluslararası İşletmecilik - II
3 01 30 25